Bất động sản quý 2/2018: Biệt thự biển hút dòng vốn đầu tư

Bất động sản quý 2/2018: Biệt thự biển hút dòng vốn đầu tư

Với định hướng đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế trọng điểm, tốc độ hoàn thiện hạ tầng và xây dựng đang được diễn ra nhanh chóng..., thị trường bất động sản Phú Quốc quý 2/2018 đang chứng kiến một làn sóng chuyển hướng đầu tư mới.