Maritime Bank có tên trong danh sách ứng cử vào HĐQT PVcomBank

.
Ba nhóm cổ đông đã đề cử 3 nhân sự mới vào Hội đồng quản trị PVcomBank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ba nhóm cổ đông đã đề cử 3 nhân sự mới vào Hội đồng quản trị PVcomBank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố biên bản tổng hợp ý kiến đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo biên bản này, đã có 3 nhóm cổ đông, với sở hữu mỗi nhóm trên 10% cổ phần của PVcomBank, đề cử 3 thành viên vào HĐQT.

Trong đó, nhóm cổ đông thứ nhất có sự xuất hiện của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), với sở hữu 4,66% cổ phần PVcomBank, đã đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam. Tổng sở hữu của nhóm cổ đông này đạt hơn 94,8 triệu cổ phần PVcomBank, tương ứng 10,55%.

Nhóm thứ hai gồm 3 cổ đông với tổng sở hữu 11,24% vốn PVcomBank, đã đề cử ông Ngô Ngọc Quang vào HĐQT nhà băng này nhiệm kỳ mới. 

Nhóm thứ ba với tổng sở hữu hơn 90 triệu cổ phần PVcomBank, tương đương 10,07%, đã đề cử ông Trịnh Hữu Hiền vào HĐQT.

Hiện HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 của PVcomBank gồm 7 người, trong đó ông Nguyễn Đình Lâm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Các thành viên còn lại gồm: Nguyễn Hoàng Nam, Trịnh Hữu Hiền, Đoàn Minh Mẫn, Võ Trọng Thủy, Nguyễn Khuyến Nguồn và Ngô Ngọc Quang.

Hiện, PVcomBank có tổng tài sản gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là PVN (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Minh Sơn

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net