Kiên Giang: Nhà đầu tư đề nghị dừng thi hành Quyết định xử lý hành chính

.

Ngày 09/11/2017, UBND TP Rạch Giá có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 448/QĐ-XPVPHC nvề việc xây dựng công trình sai quy hoạch ở công viên Lạc Hồng thuộc khu lấn biển TP Rạch Giá.

Theo đó, Công ty TNHH Cảnh Biển Kiên Giang xây dựng 10 công trình là các phòng ăn với tổng cộng gần 400m2 (mỗi phòng ăn 39,9m2) thuộc Dự án kêu gọi đầu tư xây dựng công viên Lạc Hồng. Cụ thể là sai vị trí trong Quyết định phê duyệt quy hoạch số 49/ QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND TP. Rạch Giá. Quyết định xử lý vi phạm hành chính yêu cầu Công ty TNHH Cảnh Biển Kiên Giang nộp phạt 45 triệu đồng và buộc phải phá dỡ ngay các công trình sai quy hoạch này.

.
.

Đại diện nhà đầu tư, bà Vương Thị Thuý Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảnh Biển Kiên Giang cho biết, vào ngày 15/3/2018 Thanh tra TP. Rạch Giá triệu tập công ty để ghi biên bản với nội dung yêu cầu tiếp tục thực hiện Quyết định xử lý vi phạm hành chính là phá dỡ các công trình sai quy hoạch và thực hiện theo Kết luận Thanh tra số 02/KL - UBND ngày 5/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tại đây phía đại diện công ty cho biết, đã nộp 45 triệu đồng tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước và đã có đơn xin được di dời (dùng cần cẩu) những công trình sai vị trí quy hoạch mà không phải phá dỡ đến tránh lãng phí, nhưng đến nay UBND TP Rạch Giá chưa trả lời.

"Tuy nhiên, theo chúng tôi, hiện nay Quyết định xử lý vi phạm hành chính này đã bị vô hiệu. Bởi theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính này căn cứ vào Quyết định phê duyệt quy hoạch số 49/ QĐ-UBND ngày 18/2/2014 và một số Quyết định phê duyệt quy hoạch trước đó có liên quan của UBND TP. Rạch Giá đã bị Kết luận Thanh tra số 02/ KL- UBND ngày 5/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị huỷ bỏ với lý do trái pháp luật. Đồng thời Kết luận thanh tra cũng đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm điều chỉnh quy hoạch lại và ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch mới, sao cho phù hợp và hài hoà lợi ích của xã hội và nhà đầu tư", bà Vân nói.

Bà Vân cho rằng, theo qui định bất hồi tố, Công ty không được đòi lại số tiền đã nộp phạt 45 triệu đồng, vì Quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND TP Rạch Giá ban hành trước khi có Kết luận thanh tra số 02/KL- UBND của UBND tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay thì Quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND TP Rạch Giá đã bị vô hiệu, nên việc Công ty TNHH Cảnh Biển Kiên Giang đề nghị dừng thi hành phá dỡ công trình theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND TP Rạch Giá là có cơ sở xem xét.

Mặt khác, những công trình sai vị trí quy hoạch này nằm trong dự án không ảnh hưởng cấp bách đến trật tự xã hội bên ngoài. Vì thế Công ty TNHH Cảnh Biển Kiên Giang đề nghị không phá dỡ ngay và tạm giữ nguyên hiện trạng. Đồng thời Công ty cũng cam kết, ngay sau khi ban hành Quy hoạch mới sẽ tiến hành di dời (dùng cần cẩu) các công trình phòng ăn này đặt đúng vị trí theo quy hoạch mới được duyệt. Đó cũng là thực hiện theo tinh thần Kết luận thanh tra số 02/KL- UBND của UBND tỉnh Kiên Giang là bảo đảm hài hoà lợi ích của nhà đầu tư và hạn chế gây lãng phí xã hội, cũng như tạo thuận lợi cho nhà đầu khắc phục thiệt hại để làm ăn hiệu quả.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn