2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/3

.

1. Khuyến nghị mức giá mua cổ phiếu PDR từ 38.000-41.000 đồng

(CTCK BIDV – BSC)

Mã chứng khoán: PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tăng giá dài hạn

- Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu

- Chỉ báo RSI: tăng, chưa vào vùng quá mua

- Chỉ báo MFI: tăng Nhận định: PDR đang trong xu hướng tăng giá dài hạn. Chỉ báo MACD có xu hướng tăng và phân kỳ bên trên đường tín hiệu, cho thấy xu hướng tăng giá còn tiếp tục.

Chỉ báo RSI tăng và chưa vào ngưỡng quá mua, thể hiện động lực tăng giá vẫn mạnh. Chỉ báo MFI tăng mạnh, xác nhận đà tăng giá. Cổ phiếu sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá dài hạn.

Khuyến nghị: Mức giá mua: 38.000-41.000. Giá mục tiêu 47.000. Cắt lỗ: 35.000 đồng/cổ phiếu.

2.. Duy trì trạng thái mua cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 77.000 đồng

(CTCP FPT – FPTS)

Theo dự phóng FPTS, doanh thu năm 2018 của HPG có thể đạt 60,900 tỷ đồng (+32% yoy).

 Tăng trưởng chủ yếu đến từ 4 điều:

- Dự án tôn mạ màu công suất 400.000 tấn/năm hoạt động từ Q2/2018.

- Dây chuyền cán tại khu liên hợp Dung Quất sẽ bắt đầu chạy từ giữa năm 2018,

- Dự án chăn nuôi lợn bắt đầu có doanh thu sau gần 2 năm gây đàn, và

- Dự án Mandarin Garden 2 sẽ kết thúc quá trình bàn giao nhà trong năm 2018.

Tỷ suất lợi nhuận gộp dự phóng giảm từ mức 23% năm 2017 xuống còn 21% cho năm 2018 do biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, và dây chuyền cán mới sẽ chỉ nhập phôi để cán nên tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

LNST ước tính đạt 9.175 tỷ đồng (+15% YoY), tương đương với EPS năm 2018 vào khoảng 6.034 đồng/cổ phiếu,

Theo đó, chúng tôi cập nhật kết quả định giá và khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì trạng thái mua đối với cổ phiếu HPG với mức giá mục tiêu 77.000 đồng/cổ phiếu.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn