Đại hội PJICO: Sẽ dành ngân sách để tham gia các đợt đấu giá cổ phần

.
Trong năm 2018, PJICO sẽ đẩy mạnh thực thi các cam kết của cổ đông ngoại SFMI
Trong năm 2018, PJICO sẽ đẩy mạnh thực thi các cam kết của cổ đông ngoại SFMI

Theo kế hoạch đầu tư được PJICO đưa ra trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ dõi theo diễn biến của thị trường chứng khoán, động thái IPO của các doanh nghiệp Nhà nước, bố trí một khoản ngân sách hợp lý phục vụ việc tham gia các đợt đấu giá cổ phần đối với các lĩnh vực, ngành nghề có lợi nhuận tiềm năng và hiệu quả đầu tư cao.

Tổng công ty cũng có định hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư và tìm kiếm các cơ hội, danh mục đầu tư mới, tập trung vào đầu tư dài hạn, các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao, đội ngũ quản lý tốt.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.625 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP, dự kiến đạt 80 tỷ đồng nếu triển khai), tăng trưởng khoảng 5% so với doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2017.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm dự kiến đạt 190 tỷ đồng. Doanh thu đầu tư 200 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến 171,353 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiểu 12%.

Trước đó trong năm 2017, PJICO đạt doanh thu bảo hiểm gốc 2.611,6 tỷ đồng, tăng 5,15% so với năm 2016. Doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 176,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch 300 triệu và tăng 10% so với năm 2016.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156,35 tỷ đồng, hoàn thành 111,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2017 và tăng trưởng 24,7% so với năm 2016.

Bồi thường bảo hiểm gốc 1.327 tỷ đồng, chiếm 50,8% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng 9% so với năm trước. Theo PJICO, việc tăng bồi thường do Công ty thực hiện chi trả bồi thường cho các vụ việc xảy ra từ các năm trước của nghiệp vụ tài sản hỏa hoạn, kỹ thuật, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm ô tô… Ngoài ra, năm 2017 cũng ghi nhận thêm rủi ro do các đợt thiên tai, bão lũ diễn ra nhiều.

Phân tích hiệu quả của từng nghiệp vụ cụ thể, ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc PJICO cho biết, các nghiệp vụ cơ bản Tổng công ty đều có lãi, chỉ có bảo hiểm ô tô chưa lãi.

Lý do là năm vừa qua giá ô tô giảm làm giảm doanh trên đầu xe, trong khi đó, chi phí sửa chữa ô tô không giảm. Điều này làm gia tăng giá trị bồi thường bình quân.

“Chúng tôi đã nhận thức rất rõ vấn đề này và thời gian tới sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát tỷ lệ bồi thường đối với bảo hiểm ô tô, không chạy theo phát triển doanh thu, thậm chí từ chối bảo hiểm với những trường hợp có rủi ro cao”, ông Hải chia sẻ.

Trong quý I/2018, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai công tác đánh giá chất lượng giám định bồi thường ô tô tại 2 thị trường trọng điểm bao gồm 8 đơn vị tại khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến trong quý II/2018, PJICO sẽ tiếp tục nhân rộng ra các đơn vị lớn khác trong hệ thống và tới quý III và quý IV/2018 sẽ thực hiện áp dụng cho tất cả các đơn vị còn lại.

Về giải pháp công nghệ, dự kiến trong quý II/2018, PJICO sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành toàn diện các giải pháp công nghệ. Trong đó, doanh nghiệp sẽ đưa Chương trình phần mềm quản lý nghiệp vụ Premia cho tất cả các phân hệ nghiệp vụ, tích hợp thành công với phần mềm kế toán, các phần mềm bổ trợ về quản lý nhân sự, tiền lương, tái bảo hiểm, bảo lãnh viện phí…

Trong tương lai, PJICO sẽ nâng cấp các chương trình công nghệ này lên phiên bản cao hơn để đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường.

Ngoài ra, PJICO cho biết trong năm 2018 cũng sẽ tận dụng tối đa các cam kết hỗ trợ của cổ đông chiến lược Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited ( SFMI), cụ thể là việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới Mobile Phone Insurance, triển khai các thỏa thuận đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm; phát triển các kênh bán lẻ cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam; đẩy mạnh kênh bảo hiểm onlines; bán qua kênh ngân hàng…

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn