Hà Nội thuận chủ trương đầu tư chung cư TECCO 30 tầng

.

Theo chủ trương đầu tư, dự án chung cư TECCO có diện tích chiếm đất 6.838m2, diện tích xây dựng khoảng 2.460m2, mật độ xây dựng khoảng 35,98%, tầng cao công trình 30 tầng và 3 tầng hầm, dân số khoảng 1.300 người.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.037 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án từ quý 4/2017 đến quý 2/2020.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thanh Trì lập phương án chuyển giao quản lý hành chính trong khu vực thực hiện dự án, trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt để các bên có liên quan thực hiện. Trong giai đoạn chưa chuyển giao về quản lý hành chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thanh Trì để giải quyết các thủ tục về hành chính cho dân cư tại khu nhà ở thuộc dự án. Thời hạn chuyển giao không chậm quá 3 tháng kế từ khi chủ đầu tư kết thúc dự án và hoàn thành trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Được biết, hồi tháng 11/2017, dự án chung cư TECCO đã bị Đội Thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng vì chưa được cấp Giấy phép xây dựng cũng như Giấy chứng nhận đầu tư.

Nguồn: cafeland.vn