HoREA đề xuất căn hộ phải có diện tích sử dụng tối thiểu không nhỏ hơn 25m2

.

Liên quan tới Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, trong 3 phương án được đề xuất, Hiệp hội chọn phương án 3, đồng thời bổ sung thêm điều khoản "Căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh".

Mặt khác, lãnh đạo HoREA cho biết, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không được nhỏ hơn 25m2. Lý do là, theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015, diện tích tối thiểu của nhà ở xã hội là 25m2.

Do đó, tại Dự thảo, phương án 3 được đề xuất là căn hộ (nhà ở xã hội, nhà ở thương mại) phải có diện tích sử dụng tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 là hợp lý. Quy định này phù hợp với Thông tư 31/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/12/2016.

diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không được nhỏ hơn 25m2
Theo HoREA, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không được nhỏ hơn 25m2.

Theo Dự thảo, dự án xây nhà chung cư thuộc nội đô, khu trung tâm tại các đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích đến 45m2 không vượt quá 10% tổng số căn hộ dự án.

Căn cứ theo tình hình cụ thể của địa phương, lãnh đạo các đô thị loại đặc biệt cho hoặc không cho xây căn hộ dưới 45m2, hoặc khống chế ở tỷ lệ thích hợp, tại khu vực trung tâm hiện hữu hoặc khu vực nội đô.

Mục đích của đề xuất nói trên là để đảm bảo hình thành cộng đồng dân cư bình thường, bao gồm nhiều loại hình hộ gia đình với các loại căn hộ 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ trong chung cư. Bên cạnh đó, đề xuất này cũng góp phần giúp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét quyết định các dự án chung cư có căn hộ dưới 45m2 phù hợp với tình hình địa phương.

Thực tế cho thấy, loại hình căn hộ vừa và nhỏ, có từ 1-2 phòng ngủ được sự quan đặc biệt của những người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, nhất là tại các đô thị là rất lớn. Vấn đề này cần được nỗ lực giải quyết trong nhiều năm tới.

Nguồn: dothi.net