Sổ tay hướng dẫn TCTD đánh giá rủi ro đối với 10 ngành sản xuất cơ bản

.
 
Để quản lý rủi ro hiệu quả hơn
Ảnh minh họa

Theo đó, 10 ngành sản xuất kinh doanh cơ bản, bao gồm: Nông nghiệp; Hóa chất; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Năng lượng; Chế biến thực phẩm và đồ uống; Dệt may; Dầu khí; Xử lý và tái chế chất thải; Khai khoáng và Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại.

Sổ tay được xây dựng trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm quốc tế, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước về các lĩnh vực chuyên ngành và đặc biệt lấy ý kiến tham gia của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp theo Chỉ thị 03/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành tháng 3/2015 và Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 ban hành tháng 8/2015 thì cuốn Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đối với 10 ngành sản xuất kinh doanh là một tài liệu quan trọng giúp cho các TCTD, các doanh nghiệp nắm bắt được một cách rõ ràng hơn rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi tiến hành cấp tín dụng để triển khai dự án thuộc 10 ngành nghề nêu trên. Qua đó có những biện pháp cần thiết để loại bỏ, phòng tránh, giảm thiểu rủi ro môi trường xã hội, góp phần phát triển bền vững, hiệu quả.

Mặc dù Sổ tay hướng dẫn là một tài liệu tham khảo, có tính chất khuyến khích áp dụng, nhưng là cẩm nang không thể thiếu đối với các TCTD trong việc đầu tư tín dụng để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường.

Sự ra đời của cuốn Sổ tay hướng dẫn này cũng thể hiện nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của ngành Ngân hàng trong phát triển kinh tế bền vững.

Nguồn: thoibaonganhang.vn