Ngành Thuế thực hiện 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra

.
Ngành Thuế thực hiện 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QT

Báo cáo cho thấy, 9 tháng đầu năm ngành thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ 17.781,8 tỷ đồng; tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách 6.400,4 tỷ đồng.

Thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, trong 9 tháng năm 2018 đã xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ 12.234 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 871,8 tỷ đồng, số thu nộp ngân sách đạt 241,39 tỷ đồng; Số thu từ công tác kiểm tra nội bộ đạt 143,4 tỷ đồng.

 Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp là một trong những giải pháp tốt trong việc chống thất thu và nợ đọng thuế. Ảnh: QT

Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là 1.319.200 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. 

Các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế những tháng cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo giao Tổng cục Thuế, các Cục Thuế, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp uỷ, UBND các cấp để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế…

Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên mọi lĩnh vực liên quan đến thuế. Ảnh: QT

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền...

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn…

TQ

Nguồn: thanhtra.com.vn