Thu nộp ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 7 tháng của năm 2018, toàn ngành đã kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế được 258.119 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách hơn 181 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 38,33 tỷ đồng, giảm lỗ 47,03 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đã phát hiện những sai sót của người nộp thuế, qua đó đã điều chỉnh tăng số thuế kê khai và ấn định lại thuế sát với doanh thu thực tế.

Về công tác thanh tra, Tổng cục Thuế cho biết, trong 7 tháng của năm 2018, đã tiến hành thanh tra được 204 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.

Qua đó, các cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt gần 564 tỷ đồng, tăng 40% (so với cùng kỳ năm 2017); giảm lỗ hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 57%; giảm khấu trừ hơn 9 tỷ đồng, tăng trên 2,3 tỷ đồng, tăng 35%; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.900 tỷ đồng, tăng 564.88 tỷ đồng, tăng 41%.

Ngoài thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, cơ quan thuế cũng đã thực hiện hơn 2.700 quyết định thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng, tương ứng với số tiền hoàn là 20.919 tỷ đồng.

Trong đó, số quyết định hoàn trong năm được thanh tra, kiểm tra là 368 quyết định, tương ứng với số tiền 2.451 tỷ đồng. Số quyết định hoàn trước năm (từ 31/12/2017 trở về trước) được thanh tra, kiểm tra là 2.339 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 18.468 tỷ đồng.

Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 833 tỷ đồng, tăng 600%. Trong đó, truy hoàn 768 tỷ đồng, phạt 65 tỷ đồng.

PV

Nguồn: thanhtra.com.vn