Ưu tiên vốn cho các công trình giao thông

.
Ưu tiên vốn cho các công trình giao thông
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu

Theo Sở GTVT, việc quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn thành phố cần phải được duy trì thường xuyên, liên tục, không thể gián đoạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường bộ, đường thủy.

Đối với các công trình được giao nhiệm vụ trong năm 2018, Sở GTVT đã triển khai còn thiếu gần 17.650 triệu đồng nên đã đề nghị thành phố bổ sung thêm 28.527 triệu đồng kinh phí để cải tạo, sửa chữa các vị trí điểm đen mất ATGT. Đồng thời bổ sung kinh phí khoảng 900 triệu đồng để đưa phà 100 tấn từ bến phà Vàm Cống về bến Gót Cát Hải. 

Để triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy định hiện hành và thực hiện theo Quyết định số 1990/2016 của UBND thành phố đối với kế hoạch năm 2019, Sở GTVT đề nghị thành phố giao kế hoạch kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cho ngành trước ngày 31/10/2018.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình giao: Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát lại từng công trình cụ thể, trong bối cảnh còn khó khăn về nguồn vốn cần lý giải tính cấp bách của các công trình, đề xuất hướng giải quyết, đồng thời xác lập thứ tự ưu tiên của công trình báo cáo UBND thành phố.

Việc phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trong năm 2018 sẽ ưu tiên các dự án liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT, nhằm giảm tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Kim Thành

Nguồn: thanhtra.com.vn