Yêu cầu Công ty Bê tông thép Ninh Bình chấm dứt xây dựng trái phép

.
Yêu cầu Công ty Bê tông thép Ninh Bình chấm dứt xây dựng trái phép
Hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần bê tông thép Ninh Bình. Ảnh: Ng.Trường

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, trong thời gian qua, Công ty đã có nhiều sai phạm. Cụ thể là tự ý xây dựng trái phép trên khu đất của Công ty tại phường Ninh Phong, TP Ninh Bình; san lấp mở rộng mặt bằng ra lòng sông Vân, làm ảnh hưởng đến dòng chảy; thu gom bom, mìn, vật liệu nổ không đúng quy định của pháp luật; không chấp hành hướng dẫn và các yêu cầu của cơ quan chức năng.

“Những việc làm trên của Công ty là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và cảnh quan, môi trường của khu vực”, UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá.

Tại hội nghị giải quyết các sai phạm của Công ty mới đây do UBND tỉnh tổ chức, sau khi nghe các cơ quan chuyên môn của tỉnh phân tích, hướng dẫn, Công ty đã nhận thức được những vi phạm của mình và cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục.

Để sớm giải quyết các tồn tại, đảm bảo kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng trái phép, nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước và các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng và phải có biện pháp khẩn trương khắc phục sai phạm trên.

Đồng thời, Công ty phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc khắc phục những tồn tại, đặc biệt là việc thu gom vật liệu nổ không đúng quy định; làm việc, ký hợp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trong khu vực đất của Công ty và các khu vực Công ty thu gom, chôn lấp bom, đạn, vật liệu nổ... Sau khi đã hoàn thành việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về điều chỉnh đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng theo quy định.

Đối với UBND TP Ninh Bình, phải chỉ đạo UBND phường Ninh Phong kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc buông lỏng quản lý hành chính, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty xác định khu vực ảnh hưởng thuộc phần diện tích đất của địa phương quản lý, thu gom xử lý bom, mìn, vật liệu nổ.

UBND tỉnh nhấn mạnh UBND TP Ninh Bình phải xử lý nghiêm vi phạm của Công ty theo thẩm quyền, nếu đối tượng này không nghiêm túc thực hiện thì cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Về lâu dài, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đảm bảo đúng các quy định pháp luật.

Đặc biệt, với trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đo đạc, xác định diện tích đất đã giao cho Công ty sử dụng và việc chấp hành quy định theo Luật Đất đai. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định các vi phạm (nếu có).

Cơ quan này cũng phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xác định mốc giới, diện tích đất cần phải thực hiện rà phá bom, mìn, phân rõ với từng cơ quan, đơn vị và bàn giao tại thực địa cho đơn vị tổ chức rà phá bom, mìn với thời gian khẩn trương và phải báo cáo về UBND tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình phải xây dựng phương án rà phá, xử lý triệt để toàn bộ bom, mìn, đạn, vật liệu nổ trên diện tích của Công ty Cổ phần bê tông thép Ninh Bình.

Để kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần bê tông thép Ninh Bình, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác của tỉnh, giao lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; các thành viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND TP Ninh Bình thực hiện việc kiểm tra và tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018.

Tràng An

Nguồn: thanhtra.com.vn