TP.HCM lập tổ công tác liên ngành đầu tư

TP.HCM lập tổ công tác liên ngành đầu tư

Tổ công tác đầu tiên trên cả nước này do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm Tổ trưởng. Các thủ tục đầu tư tổ xử lý sẽ giảm ít nhất 50% thời gian hoàn tất so với quy định.