Những “gót chân asin” của Bầu Đức

Những “gót chân asin” của Bầu Đức

Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của Bầu Đức báo lãi 1.032 tỷ đồng năm 2017 nhưng nếu soi kỹ từng khoản mục trong báo cáo tài chính, ta có thế thấy một số rủi ro tiềm ẩn.