Manhattan Tower chào sân thị trường địa ốc Thủ đô

Manhattan Tower chào sân thị trường địa ốc Thủ đô

Trước khi vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza xảy ra, các cơ quan chức năng đã từng "điểm mặt chỉ tên" hàng loạt các công trình vi phạm quy định PCCC và khuyến cáo người dân không nên mua, sinh sống ở đây.

10 mẫu đèn chùm sang chảnh cho phòng khách

10 mẫu đèn chùm sang chảnh cho phòng khách

Trước khi vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza xảy ra, các cơ quan chức năng đã từng "điểm mặt chỉ tên" hàng loạt các công trình vi phạm quy định PCCC và khuyến cáo người dân không nên mua, sinh sống ở đây.

Khiếp vía những lần chung cư cao cấp bốc cháy

Khiếp vía những lần chung cư cao cấp bốc cháy

Trước khi vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza xảy ra, các cơ quan chức năng đã từng "điểm mặt chỉ tên" hàng loạt các công trình vi phạm quy định PCCC và khuyến cáo người dân không nên mua, sinh sống ở đây.

Bộ xây dựng chỉ đạo khẩn vụ cháy chung cư

Bộ xây dựng chỉ đạo khẩn vụ cháy chung cư

Trước khi vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza xảy ra, các cơ quan chức năng đã từng "điểm mặt chỉ tên" hàng loạt các công trình vi phạm quy định PCCC và khuyến cáo người dân không nên mua, sinh sống ở đây.

Xuất hiện dự án căn hộ trung tâm giá chỉ 1,09 tỷ

Xuất hiện dự án căn hộ trung tâm giá chỉ 1,09 tỷ

Trước khi vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza xảy ra, các cơ quan chức năng đã từng "điểm mặt chỉ tên" hàng loạt các công trình vi phạm quy định PCCC và khuyến cáo người dân không nên mua, sinh sống ở đây.

Thừa nhà tái định cư, lãng phí kéo dài

Thừa nhà tái định cư, lãng phí kéo dài

Trước khi vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza xảy ra, các cơ quan chức năng đã từng "điểm mặt chỉ tên" hàng loạt các công trình vi phạm quy định PCCC và khuyến cáo người dân không nên mua, sinh sống ở đây.