Cởi nút thắt cho xử lý nợ xấu

Cởi nút thắt cho xử lý nợ xấu

Không rầm rộ hay hoàn toàn lột xác, nhưng những gì ngành ngân hàng Việt Nam đã và đang làm, đang hướng tới, là những nỗ lực để làm mới và phát triển khác đi trong ngày mai.

Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!

Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!

Tháng 8/2016, ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu vào vị trí Thống đốc với tỷ lệ tín nhiệm cao 81,58%. Khi đó, đi kèm với những lời khen ồn ào về tân Thống đốc trẻ nhất lịch sử...